oo = objekt-orientering

Den här webbplatsen används inte för närvarande, men den skulle kunna vara lämplig att använda för t.ex. en konsult som är specialiserad på objekt-orienterad systemutveckling, eller ett utbildningsföretag som arrangerar utbildningar för objektorienterade systemutvecklare.

Domänen kommer kanske säljas på auktion framöver och i så fall troligtvis via missdomain.com